top of page
ЦЕНИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ
  • Конструктивно обследване на съществуваща сгради: от 0.80лв/м2 до 1.60лв/м2, в зависимост от сложността на обекта и  неговата квадратура;

  • Обследване за енергийна ефективност: от 0.70лв/м2 до 1.30лв/м2, в зависимост от вида на обекта и наличната документация;

  • Заснемане на сграда по част архитектурна: от 1.60лв/м2 до 3.10лв/м2 (изготвя се само при липса на съществуващи чертежи на сградата);

  • Технически паспорт на съществуващи сгради: от 2.60лв/м2 до 5.10лв/м2, в зависимост от сложността на обекта, от неговата квадратура и от наличната му техническа документация. 

 

       * Всички цени са без ДДС.

bottom of page