top of page
iStock-1135289377.jpg
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ
Техническият паспорт на съществуващ  строеж  се съставя въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа. Същият дава становище за устойчивостта на сградите и съоръженията, и за тяхната безопасност и ползване.
bottom of page