top of page
Contractors
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНСУЛТАТНСКИ УСЛУГИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Строителният надзор е задължителен участник в строителството. Ние следим за качественото изпълнение и безпроблемно въвеждане в експлоатация. Изготвяме и подписваме всички актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредбата. Контролираме правилното изпълнение на СМР. Изготвяме и окомплектоваме нужната документация за въвеждане в експлоатация.
bottom of page