Acerca de

ПРОЕКТИРАНЕ

1. Проучване (архитектурно заснемане) - замерваме на място вашия обект или имот
2. Идеен проект - ще направим визуализация на вашите идеи, за да добиете ясна представа за бъдещия ви проект.
3. Проектиране - изготвяме проекти по всички части (конструкции, архитектура, електро, ВИК, ОВК и т.н.) и синхронизираме цялата дейност по тях, за да получите изцяло готов продукт.
4. Съдействаме при изготвянето и подаването на необходимата документация за издаване на разрешение за строеж.